Wednesday, December 2, 2009

முற்றிலும் மாறுபட்ட Mp3 மற்றும் வீடியோ Cutter

இந்த Cutter Software மற்ற மென்பொருளை விட அதிக பயன்களை
நமக்கு தருகிறது. இது அணைத்து விதமான வீடியோ Format கோப்புகளையும் வெட்டும். நமக்கு விருப்பமான வீடியோ பாடல்கள் மற்றும் நமக்கு பிடித்த வீடியோ பகுதிகளை இதை கொண்டு வெட்டி தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும்.

MPEG 1/2, MPEG4, Divx, Xvid, AVI, WMV, Quicktime MOV, Flash Video முதலிய Format உடைய வீடியோ கோப்புகளை வெட்ட இது Support செய்யும்.

இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

0 comments:

Post a Comment